Iznomā
Bauskas novads, Īslīces pagasts, nekustamais īpašums "Īslīces meži"
Zemes gabala platība - 3,09 ha
223,57 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 21.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4068 001 0055
Zemes gabala platība - 3,09 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
223,57 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā lauksaimniecībā izmantojamu zemi 3,09 ha platībā - LVM valdījumā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40680020212, nekustamā īpašumā "Īslīces meži" (kadastra numurs 40680010055). Zemes izmantošanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana.
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35492/35492_Pielikums1_Zemes_robezu_shema.pdf
Pielikums1_Zemes_robezu_shema.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Inguna Meļķe
25726550
i.melke2@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 223,57 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 28.01.2021