Iznomā
Rundāles novads, Svitenes pagasts, nekustamais īpašums "Īcēnu mežs"
Zemes gabala platība - 1,69 ha
66,3 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 21.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4088 005 0042
Zemes gabala platība - 1,69 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
66,3 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā zemi 1,69 ha platībā, kas izvietota LVM valdījumā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40880050042, nekustamā īpašumā "Īcēnu mežs" (kadastra numurs 40880050042). Zemes izmantošanas mērķis - lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām, lauksaimnieciskā ražošana.
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35491/6009728f927a4_35491_Pielikums1_zemes_rob_shema.pdf
35491_Pielikums1_zemes_rob_shema.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Inguna Meļķe
25726550
i.melke2@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 66,3 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 28.01.2021