Pārdod
Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi, Tehniķu iela 2
Zemes gabala platība - 0.3884 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 15.02.2021.

Nav pārdots.


12 660,00 EUR
Publicēts 07.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4272 007 0635
Zemes gabala platība - 0.3884 ha
Būvju skaits - 2
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 10.02.2021
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Tehniķu ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā (kadastra numurs 4272 007 0635), kas sastāv no zemes vienības 3884 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0855) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 4272 007 0635 002 un 4272 007 0635 003). Izsoles sākumcena EUR 12660. Izsoles solis - EUR 200.

Izsoles sākums – 2021.gada 11.janvāris, izsoles noslēgums – 2021.gada 10.februāris plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 31.janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 31.01.2021
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35364/33967_Tehniku2_Priekuli_novertejums_bezPielik.pdf
Tehniku2_Priekuli_novertejums_bezPielik.pdf
files/ads/35364/33967_Tehniku2_Priekuli_pielikumi.pdf
Tehniku2_Priekuli_pielikumi.pdf
files/ads/35364/33967_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 12 660,00 EUR