Iznomā
Mālpils novads, Mežrozīšu pļava
Zemes gabala platība - 2.25 ha
100,23 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 16.10.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8074 003 0451
Zemes gabala platība - 2.25 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
100,23 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Lauksaimniecībā izmantojama zeme 2.25 ha platībā, kas izvietota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80740030451
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Lāsma Dzelme
26575091
l.dzelme@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 100,23 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 23.10.2020