Iznomā
Rīga, Stabu iela 18 - Biroja telpas 4. stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 05.10.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


4,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 18.09.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 022 0019
Būvju/telpu platība - 230.3 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 004
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 5 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas ēkas 4. stāvā, telpu grupa 004, telpas Nr.1-15, ar kopējo platību 230,3 m².


PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Apdrošināšana 0,01 EUR/m²;
2. Nodokļi (ēka un zeme) 0,46 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 01.10.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/34212/20180813091106_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/34212/20180813091106_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/34212/33345_Pretendentu_pieteikuma_IESNIEGUMS.docx
Pretendentu_pieteikuma_IESNIEGUMS.docx
files/ads/34212/33345_4_st_plans.png
4_st_plans.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 30.09.2020