Pārdod
Jūrmala, Slokas iela 115
Zemes gabala platība - 0.8301 ha
106 500,00 EUR
Publicēts 18.09.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 015 3302
Zemes gabala platība - 0.8301 ha
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 22.10.2020
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotās elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

Slokas ielā 115, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 015 3302), kas sastāv no zemes vienības 8301 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 015 0094). Izsoles sākumcena EUR 106500. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākums – 2020.gada 22.septembrī, izsoles noslēgums – 2020.gada 22.oktobrī plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 12.10.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/34170/31928_Slokas115_Jurmala_pielikumi.pdf
Slokas115_Jurmala_pielikumi.pdf
files/ads/34170/31928_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
files/ads/34170/31928_Jurmala_Slokas_115_nov_bezPielik.pdf
Jurmala_Slokas_115_nov_bezPielik.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 106 500,00 EUR