Iznomā
Ogres novads, Suntažu pagasts, Žļaugu purva meži
Zemes gabala platība - 26,56
Rezultāti

Publicēts lēmums 25.09.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


1970 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 15.09.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7488 003 0019
Zemes gabala platība - 26,56
Maksimālais nomas termiņš - 12 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
1970 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Lauksaimniecībā izmantojama zeme 26,56 ha platībā, kas atrodas Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienības ar kadastra apz. 74880070022 daļā, īpašumā “Žļaugu purva meži”, kad. Nr. 74880030019
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 23.09.2020
Laiks: 14:30
AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas klientu centrā, adrese: Blaumaņa iela 3, Kokneses pagasts, Kokneses novads.
Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks no plkst. 14:00 - 14:20
izsole plkst. 14:30
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsole ar augšupejošu soli.
Papildus nosolītajai nomas maksai maksājams nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/34151/34151_Pielikums_1_shema_Zl_purva_mezi.pdf
Pielikums_1_shema_Zl_purva_mezi.pdf
files/ads/34151/34151_ZNL_projekts_Zlaugu_purva_mezi.docx
ZNL_projekts_Zlaugu_purva_mezi.docx
files/ads/34151/34151_Izsolesnolikums_Zlaugu_purva_mezi.doc
Izsolesnolikums_Zlaugu_purva_mezi.doc
files/ads/34151/34151_Pieteikums_izsolei_Zlaugu_purva_mezi.docx
Pieteikums_izsolei_Zlaugu_purva_mezi.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Inguna Meļķe
25726550
i.melke2@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 1970 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 22.09.2020