Iznomā
Liepāja, Kungu 2 - Biroja telpa ēkas 2.stāvā, Nr.3
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 14.08.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


3,70 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 30.07.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 033 0227
Būvju/telpu platība - 6.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 008
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 1 gads
Stāvs: 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomāta biroja telpa ēkā ar kadastra apzīmējumu 1700 033 0227 001, 2. stāvs, telpu grupa 008, telpa Nr.3, ar kopējo platību 6,9 kv.m.

(skatīt Pielikumā pievienoto telpu plānu)

Papildus nomas maksai jāmaksā (izmaksas var tikt precizētas pie līguma slēgšanas):
- nekustamā īpašuma nodoklis 0,30 EUR/kv.m. mēnesī;
- nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi 0,01 EUR/kv.m. mēnesī.

Ēka atrodas Liepājas pilsētas centrā (Kungu un Tirgoņu ielu krustojumā). Ēkas tiešā tuvumā atrodas dažāda veida sabiedriskā transporta pieturvietas (tramvaja, autobusa, mikroautobusa un taksometra), kā arī plaša spektra pilsētas infrastruktūra, pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas (tirdzniecības nams „Kurzeme”, restorāni „Pastnieka Māja” un „Barons Bumbieris”, Liepājas tūrisma informācijas centrs, viesnīca „Līva”, aptiekas, veikali u.c).
Telpās atrodas centralizētā pilsētas apkure ar termoregulātoriem uz radiatoriem un ugunsdrošības apsardzes sistēmas.
Ēkas sētā atrodas automašīnu stāvlaukums, kur nomnieki var nomāt stāvvietas.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.08.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33619/31265_Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_fiz_pers_2018.docx
Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_fiz_pers_2018.docx
files/ads/33619/31265_Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_jurid_pers_2018.docx
Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_jurid_pers_2018.docx
files/ads/33619/31265_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
files/ads/33619/33411_Telpu_plans_2.stavs.png
Telpu_plans_2.stavs.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
NĪ pārvaldnieks: tālr: 20243267

Iznomāšanas konsultants: tālr.: 27339842

e-pasts: vni.lvnoma

Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,70 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 12.08.2020