Iznomā
Rīga, Ganību dambis 26 - Liters 004, telpas Nr.8-9
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 10.07.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


1,70 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 29.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 014 0064
Būvju/telpu platība - 13.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
LITERS 004, 1. stāvs - iznomā telpas Nr. 8-9, telpu grupa 001.
Telpas pieejamas no 19.07.2020.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā:
1. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,38 EUR/m²;
2. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 09.07.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33262/20180814150301_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/33262/20180814150302_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/33262/20180814150401_Literu situacijas plans.png
Literu situacijas plans.png
files/ads/33262/26477_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/33262/33022_Liters_004_telpas_8_9.png
Liters_004_telpas_8_9.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma

Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 1,70 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 08.07.2020