Iznomā
Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, Valsts mežs Rumba
Zemes gabala platība - 2,52
Rezultāti

Publicēts lēmums 16.06.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


152 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 22.05.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6284 007 0118
Zemes gabala platība - 2,52
Maksimālais nomas termiņš - 12 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
152 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Ūdenstilpes daļa 2,52ha platībā, kas atrodas Kuldīgas novada Rumbas pagastā, zemes vienības ar kadastra apz. 62840060451 daļā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 12.06.2020
Laiks: 10:00
Izsoles dalībniekam pieteikums jāiesniedz rakstiski līdz 2020.gada 11.jūnijam (ieskaitot) sūtot pa pastu vai elektroniski uz lvm.lvlvm ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršana notiks 12.jūnijā plkst. 10:00 slēgtā izsoles komisijas sēdē.

Par Izsoles rezultātiem visi dalībnieki tiek informēti rakstveidā, 3(trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma par Izsoles uzvarētājiem pieņemšanas un Izsoles rezultātu apstiprināšanas, informāciju nosūtot pa pastu vai e-pastu.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Rakstiska izsole ar augšupejošu soli
Dokumenti lejupielādei
files/ads/32860/32656_objekta_izvietojuma_skice.pdf
objekta_izvietojuma_skice.pdf
files/ads/32860/32656_ZNL_projekts_VM_Rumba.docx
ZNL_projekts_VM_Rumba.docx
files/ads/32860/32860_Atk_Rakstiskas_izsoles_pieteikums_udenstilpes_dala_VMRumba.docx
Atk_Rakstiskas_izsoles_pieteikums_udenstilpes_dala_VMRumba.docx
files/ads/32860/32860_Atk_Rakstiskas_Izsolesnolikums_udenstilpes_d_VM_Rumba.doc
Atk_Rakstiskas_Izsolesnolikums_udenstilpes_d_VM_Rumba.doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Ūdens objektu zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 152 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 11.06.2020