Iznomā
Latvija novads, Rīga pagasts, Rīga, Roberta Feldmaņa iela 11, Northern District, Rīga, Latvia 11 - 4
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 21.05.2020.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Līna Mūze

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 140,00 EUR (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 140.00 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.06.2020.

Ēkas kadastra apzīmējums: 01000840175002

Stāvs: 1

Telpu grupa: 005

Telpu nr.: 4

Telpu platība kopā m2: 32,5


140,00 EUR
Publicēts 30.04.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 084 0175 002
Būvju/telpu platība - 32.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 005
Maksimālais nomas termiņš - 01.06.2021
Stāvs: 1 no 1
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
140,00 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.05.2020
Laiks: 10:00
2020.gada 18.maija plkst. 10:00 administrācijas telpā, Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Iznomātājs ir tiesīgs pagarināt Līgumu, ja Nomnieks ir paziņojis Iznomātājam par vēlēšanos pagarināt Līgumu ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Līguma termiņa beigām un Nomnieks ir pienācīgi pildījis visus pienākumus, kas noteikti Līgumā. Iznomātājam ir tiesības atteikt Līguma pagarināšanu.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
SIA "Sporta centrs "Mežaparks""
Normunds Jakušonoks
28361585
normunds.jakusonoks@scmezaparks.lv
Lietošanas mērķis
Noliktavu ēkas
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 140,00 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 18.05.2020