Iznomā
Rīga , Talejas iela 1 - Biroja telpas ēkas 8. stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 20.03.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


11,40 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 05.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 085 2143 001
Būvju/telpu platība - no 159.6 m2 Līdz 794 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 4 gadi
Stāvs: 8 no 8 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā plašas un gaišas biroja telpas A kategorijas biroju ēkā Talejas ielā 1, 8.stāvā:
Birojs Nr.1 - 349,2 m²
Birojs Nr.2 - 188,1 m²
Birojs Nr.3 - 159,6 m²

Telpās pilna iekšējā apdare, pieejama virtuves zona. Visas komunikācijas.
Ēkā izbūvēti vairāki ātrgaitas lifti, 1.stāvā kafejnīca, aptieka, medicīnas centrs, tirdzniecības vietas.

Iespējams nomāt visu biroju telpas kopā, tādā gadījumā iznomājamā platībā tiek ierēķinātas arī koplietošanas telpas - 97,1 m2 un kopējā telpu platība ir 794 m².
Pieejamas brīvās platības, skatīt pievienotajā Pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā EUR 3,62 (maksa norādīta bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 3,28 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,32 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 19.03.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31937/20180810210141_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/31937/20180810210142_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/31937/20180810210142_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/31937/27508_Talejas iela 1_8.stāva telpu plāns.jpg
Talejas iela 1_8.stāva telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 11,40 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 18.03.2020