Pārdod
Rīga, Raiņa bulvāris 27
Zemes gabala platība - 781 m2
3 000 000,00 EUR
Publicēts 23.12.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 005 0032
Būvju/telpu platība - 2697 m2
Zemes gabala platība - 781 m2
Būvju skaits - 1
Kultūras piemineklis
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 05.02.2020
Laiks: 13:00
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotās elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

Raiņa bulvārī 27, Rīgā (kadastra numurs 0100 005 0032), kas sastāv no zemes vienības 781 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 005 0032) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 005 0032 001 un 0100 005 0032 002). Izsoles sākumcena EUR 3000000. Izsoles solis - EUR 10000.

Izsoles sākums – 2020.gada 6.janvāris, izsoles noslēgums – 2020.gada 5.februāris plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 26.janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 26.01.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31075/30433_Riga_Raina_27_novertejums.pdf
Riga_Raina_27_novertejums.pdf
files/ads/31075/30433_Uzmerisanas_lieta_Raina27_Riga.pdf
Uzmerisanas_lieta_Raina27_Riga.pdf
files/ads/31075/30433_NKMP_noradijumi_Raina27_ligums.pdf
NKMP_noradijumi_Raina27_ligums.pdf
files/ads/31075/30433_Ligumi_Raina27.docx
Ligumi_Raina27.docx
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 3 000 000,00 EUR