Pārdod
Rīga, Mucenieku iela 3
Zemes gabala platība - 238 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 21.01.2020.

Nav pārdots.


758 400,00 EUR
Publicēts 18.12.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0028
Būvju/telpu platība - 769 m2
Zemes gabala platība - 238 m2
Būvju skaits - 1
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 20.01.2020
Laiks: 13:00
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

Mucenieku ielā 3, Rīgā (kadastra numurs 0100 002 0028), kas sastāv no zemes vienības 238 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 002 0028) un būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 002 0028 001 un 0100 002 0028 003). Izsoles sākumcena EUR 758400. Izsoles solis - EUR 10000.

Izsoles sākums – 2019.gada 19.decembris, izsoles noslēgums – 2020.gada 20.janvāris, plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 8.janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 08.01.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31001/28278_Uzmerisanas_lieta_Mucenieku3_001_riga.pdf
Uzmerisanas_lieta_Mucenieku3_001_riga.pdf
files/ads/31001/28278_Uzmerisanas_lieta_Mucenieku3_003_riga.pdf
Uzmerisanas_lieta_Mucenieku3_003_riga.pdf
files/ads/31001/28278_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
files/ads/31001/28278_Mucenieku3_Rīga_pielikumi.pdf
Mucenieku3_Rīga_pielikumi.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 758 400,00 EUR