Pārdod
Rīga, Kroņu iela
Zemes gabala platība - 0.3167 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 03.02.2020.

Pārdots par 26020.00 EUR


25 020,00 EUR
Publicēts 02.12.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 070 0954
Zemes gabala platība - 0.3167 ha
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 06.01.2020
Laiks: 13:00
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

Kroņu ielā, Rīgā (kadastra numurs 0100 070 0954), kas sastāv no zemes vienības 3167 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 070 0954). Izsoles sākumcena EUR 25020. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākums – 2019.gada 5.decembrī, izsoles noslēgums – 2020.gada 6.janvārī plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 25.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 25.12.2019
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30827/27958_KronuRiga_pielikumi.pdf
KronuRiga_pielikumi.pdf
files/ads/30827/27958_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 25 020,00 EUR