Iznomā
Rīga, Skārņu iela 4
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 07.11.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


9,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 24.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0079
Būvju/telpu platība - 465.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā ēku ar jumta izbūvi Vecrīgas centrā. Ēku raksturo vēsturiska aura un Vecrīgas šarms.
Lieliska vieta atsevišķam, vienam nomniekam. Ēkai ir divas izejas – uz Skārņu ielu un uz pagalmu, kas savienojas ar Konventa sētu.

2018. gadā atjaunota ēkas fasāde.

Blakus restorāni, viesnīcas, veikali, tūrisma objekti.

PAPILDUS izmaksas (bez PVN/mēn):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,37 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,39 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².

NOMAS OBJEKTS nomai būs pieejams ne ātrāk kā 2019. novembra beigās, apskatei - vienojoties ar zemāk minētām kontaktpersonām.

Telpu grupas lietošanas veids šobrīd: 1220 - Biroja telpu grupa, Telpu nosaukums: Administratīvās telpas. Telpu lietošanas veida maiņu sedz nomnieks.

Nams celts 15.gadsimtā, un ticis pārbūvēts 1875. gadā, ēkas arhitekts Fridrihs Vilhelms Hess. Nams ir arhitektūras piemineklis/kultūras mantojums.
Viens no viņa skaistākajiem darbiem neatrodas Rīgā - un tā ir Bīriņu muižas pils (1857-1880). Savu darbību Rīgā F. Hess uzsāka kā līdzstrādnieks Biržas un Pirmā pilsētas teātra ēkas celtniecībā. Viņš piedalījās arī Politehnikuma nama projektēšanā un būvdarbos. Pēc viņa paša projektiem uzcelts ap 20 daudzstāvu mūra dzīvojamo ēku. Daudzas no tām atrodas Vecrīgā, piemēram, Grēcinieku ielā 8 (1867), .Jaunielā 11 (1860), Mārstaļu ielā 14 (1877), Pils ielā 18 (1876) un Vaļņu ielā 8 (1870), bet vairums, protams, - bijušajās priekšpilsētās. Tie ir īres nami Jura Alunāna ielā 1 (1872), Krišjāņa Barona ielā 66/68 (1867), Brīvības ielā 41 (1875) u. c. F. Hess cēlis arī virkni "sarkano spīķeru" - Pūpolu ielā 3 (1868) un Spīķeru ielā 1 (1868), 53 un 5 (1869), bet visvairāk - nelielas koka dzīvojamās ēkas.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 06.11.2019
Laiks: 16:00
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/30295/26328_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/30295/26328_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/30295/26328_Skarnu 4 _ PLANI.pdf
Skarnu 4 _ PLANI.pdf
files/ads/30295/26416_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 9,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 05.11.2019