Iznomā
RĪGA, HIPOKRĀTA 2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 04.11.2019.

Nomnieks: SIA “M.N.S.V.”, reģ. Nr. 50103433081

Līguma noslēgšanas datums: 04.11.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 31.10.2021

Ēkas kadastra apzīmējums: 01001222078008

Stāvs: 1

Telpu grupa: 001

Telpu nr.: 001-3

Telpu platība kopā m2: 80


Publicēts lēmums 04.11.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA “M.N.S.V.”, reģ. Nr. 50103433081

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 240,00 EUR (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 42.00 euro EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 04.11.2019.

Kontaktpersona: R.Ošenieks, t.25425252

Ēkas kadastra apzīmējums: 01001222078008

Stāvs: 1

Telpu grupa: 010

Telpu nr.: 001-3

Telpu platība kopā m2: 80


3,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 122 2078 008
Būvju/telpu platība - no 10 m2 Līdz 80 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 01001222078008001
Maksimālais nomas termiņš - 01.11.2021
Stāvs: 1 no 3
Cena - 3,00 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
240,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Telpā nepieciešams remonts
Telpa nav nododama apakšnomā
Septiņu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, Nomnieks Iznomātāja bankas kontā iemaksā drošības naudu divu mēnešu nomas  maksājumu maksas apmērā (PVN neieskaitot).
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.10.2019
Laiks: 12:00
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1.stāvā 115.kab./ Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Iepazīšanās ar nomas objektu ir obligāta
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30208/30208_Liguma_projekts.pdf
Liguma_projekts.pdf
files/ads/30208/30208_NOLIKUMS_RAKUS-2019_02TNI.pdf
NOLIKUMS_RAKUS-2019_02TNI.pdf
files/ads/30208/30208_Telpas_apraksts.pdf
Telpas_apraksts.pdf
files/ads/30208/30208_8.korp.1.st.telpu_planojums.pdf
8.korp.1.st.telpu_planojums.pdf
files/ads/30208/30208_Pielikums_Nr.3_Pieteikums_izsolei.doc
Pielikums_Nr.3_Pieteikums_izsolei.doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
R.Ošenieks
25425252
rauls.osenieks@aslimnica.lv
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
Cena - 3,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 240,00 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 17.10.2019