Iznomā
Rīga, Ganību dambis 26 - Biroja telpas, Liters 004
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 24.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


1,70 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 014 0064
Būvju/telpu platība - 28.1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 3 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
LITERS 004, iznomā biroju 3. stāvā, telpa Nr. 2, telpu grupa 004.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā:
1. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,38 EUR/m²;
2. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 24.10.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30203/20180814150301_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/30203/20180814150302_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/30203/20180814150401_Literu situacijas plans.png
Literu situacijas plans.png
files/ads/30203/25689_Liters 004_3 stava plans.png
Liters 004_3 stava plans.png
files/ads/30203/26477_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/30203/27899_karte.jpg
karte.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 1,70 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 23.10.2019