Iznomā
Rīga, Tērbatas iela 12 - Biroju telpas, 2. stāvs
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 24.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


6,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 021 2002 001
Būvju/telpu platība - 69.6 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 006
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju telpas ēkas 2.stāvā, telpu grupa 006:

- telpas Nr. 9 -10, ar platību 26,9 m²;

- telpas Nr. 17-18, ar platību 26,9 m²;

- telpas Nr. 3-4, ar platību 15,8 m².

Telpu izvietojuma plānu skatīt Publikācijai pievienotā pielikumā.

Papildus nomas maksai jāmaksā:
Izmaksas var tikt precizētas pie līguma slēgšanas (nav iekļauts PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,84 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,08 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 24.10.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30186/20180810212551_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/30186/20180810212551_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/30186/26479_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/30186/28907_2.stāva plāns.jpg
2.stāva plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.:27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 6,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 23.10.2019