Iznomā
Rīga, Doma laukums 8A
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 24.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


3,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0026
Būvju/telpu platība - 97.50 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 7 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā ēkas 1. stāva telpas (bez logiem), ir atsevišķas divas ieejas - no Smilšu ielas un no Doma laukuma puses, kopā 97,50 m². Labi piemērotas kā palīgtelpas/noliktava vai jebkura cita piemērota izmantošana.

Iznomājamo platību kopā sastāda:
Telpu grupa Nr.011, telpas Nr.1-6 (32,5 m²).
Telpu grupa Nr.012, telpas Nr.1-2 (17,8 m²).
Telpu grupa Nr.013, telpa Nr.1 (32,8 m²).
Telpu grupa Nr.901, telpa Nr.4 (14,4 m²).

Papildus nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,68 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,22 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².

Telpu grupas 011, 012, 013 lietošanas veids: 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa, Telpu nosaukums: Kafejnīca.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 24.10.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30182/20180507164029_telpu plāns.jpg
telpu plāns.jpg
files/ads/30182/20180809163110_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/30182/20180809163110_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/30182/26425_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 3,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 23.10.2019