Iznomā
Rīga, Eksporta iela 6 - Telpas ēkas pagrabstāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 24.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


2,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 011 0166 001
Būvju/telpu platība - 790.7 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: -1 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas ēkas pagrabstāvā, kopā 790,7 m²:

Telpu grupa 028, telpas Nr. 1-25 un telpas Nr. 27 - 35;

Telpu grupa 901, telpa Nr. 11;

Telpu grupa 904, telpa Nr. 6;

Telpu grupa 907, telpa Nr. 6.

Telpu situācijas plāns pievienots Pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (norādīts bez PVN):
1. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,05 EUR/m²;
2. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 24.10.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30164/28068_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/30164/28068_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/30164/28068_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/30164/28068_ekas izvietojuma shema.png
ekas izvietojuma shema.png
files/ads/30164/28068_pagrabs astavs.png
pagrabs astavs.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 2,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 23.10.2019