Iznomā
Durbes novads, Vecpils pagasts, Valsts mežs Vecpils
Zemes gabala platība - 8,58 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 28.10.2019.

Nomnieks: Liepājas rajona Durbes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "AUSTRUMI"

Līguma noslēgšanas datums: 17.10.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 16.10.2031

Zemes platība: 8,58 ha


Publicēts lēmums 18.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Liepājas rajona Durbes pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "AUSTRUMI"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 690,00 EUR gadā (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 690,00 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 30.10.2019.

Zemes platība: 8,58 ha


690 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 09.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6494 003 0077
Zemes gabala platība - 8,58 ha
Maksimālais nomas termiņš - 12 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
690 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Reģistrācijas maksa - 25.00 EUR un drošības nauda 400.00 EUR. Reģistrējoties izsolei jāuzrāda dokuments par reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu AS "Latvijas valsts meži" norēķinu kontā.
Nolikums pieejams pēc saites: https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/zemes-pirksana-un-noma/konkursi-un-izsoles/izsole-par-nomas-tiesibu-pieskirsanu-zemes-vienibas-ar-kadastra-apz-64940010068-dalai-8-58-ha-platiba-durbes-novada-vecpils-pagasta-ipasuma-valsts-mezs-vecpils-kad-nr-64940030077
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.10.2019
Laiks: 12:00
AS "Latvijas Valsts meži" Zemgales klientu centrs - Atmodas iela 19, Jelgava;
Dalībnieku reģistrācija izsolei no plkst.11:45 līdz 12:00
Izsole - plkst.12:00
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsolē tiesības slēgt Zemes nomas līgumu tiek solītas ar augšupejošu cenu. Paaugstinājuma solis 50,00 EUR.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 690 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 16.10.2019