Iznomā
Rīga , Talejas iela 1 - Kafejnīcas/restorāna telpas ēkas 1.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 17.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "SL 5"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 3,56 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 3,56 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.10.2019.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000

Ēkas kadastra apzīmējums: 01000852143001

Stāvs: 1

Telpu grupa: 023

Telpu nr.: 77,78,85,87-97,114

Telpu platība kopā m2: 709.9


3,56 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 01.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 085 2143 001
Būvju/telpu platība - 709.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1 no 8 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā plašas un gaišas telpas pusdienu restorāna pakalpojumu sniegšanai A kategorijas biroju ēkā Talejas ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 0100-085-2143 - 1.stāvā ar kopējo platību 709,9 m², t.sk. telpu grupas 023 pirmā stāva telpas Nr.77.-Nr.78., Nr.85., Nr.87.-Nr.97., Nr.114.

8-stāvu biroju ēka, kafejnīcas telpas atrodas ēkas 1.stāvā, kur ir arī aptieka, medicīnas centrs, tirdzniecības un pakalpojumu vietas.
Telpās pilna iekšējā apdare, pieejama virtuves zona. Visas komunikācijas.

Nomas maksā iekļauta maksa par kustamo mantu (virtuves iekārtas, mēbeles), kas uzskaitīta nomas līguma pielikumā.

Līguma darbības termiņš ir sākot ar līguma reģistrācijas brīdi Iznomātāja lietvedībā, bet ne ātrāk kā no 2019.gada 1.novembra un maksimālais nomas termiņš ir 1 gads.

Pilnīgu informāciju un nomas nosacījumus skatīt pievienotajā nomas līguma paraugā.
Telpu plānus skatīt pievienotajā Pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (maksa norādīta bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 2,94 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,33 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.10.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk kā līdz sludinājumā norādītājam pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30032/29219_Telpu plāns.JPG
Telpu plāns.JPG
files/ads/30032/29219_Telpu plāns_.JPG
Telpu plāns_.JPG
files/ads/30032/30032_Nomas_liguma_projekts_Talejas1.docx
Nomas_liguma_projekts_Talejas1.docx
files/ads/30032/30032_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Marika Greiža
tālr.: 26611914
e-pasts: vni.lvmarika.greiza

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Santa Blūma
tālr.: 27886553
e-pasts: vni.lvsanta.bluma
Lietošanas mērķis
Sabiedrības ēdināšanas telpas
Cena
Cena - 3,56 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 16.10.2019