Iznomā
Rīga, Miesnieku iela 11 - Biroju telpas ēkas mansarda stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 26.09.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Artreum"

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 3,55 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 3,55 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 10.10.2019.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000

Ēkas kadastra apzīmējums: 01000080023001

Stāvs: mansarda

Telpu grupa: 003

Telpu nr.: 11-16

Telpu platība kopā m2: 127.5


3,55 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 13.09.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 008 0023
Būvju/telpu platība - 127.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 003
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: mansards no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas vēsturiskā Vecrīgas ēkā, mansarda stāvā, telpu grupa 003, telpas Nr.11-16, ar kopējo platību 127,5 m² (platība tiks precizēta pēc aktualizētas inventarizācijas lietas saņemšanas).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (bez PVN/mēn):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,33 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,98 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 26.09.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29879/28545_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/29879/28545_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/29879/28545_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/29879/28545_mansarda stava plani.png
mansarda stava plani.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,55 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 25.09.2019