Pārdod
Daugavpils, Nikolaja iela 2
Zemes gabala platība - 7044 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 24.10.2019.

Nav pārdots.


120 000,00 EUR
Publicēts 11.09.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 011 1718
Būvju/telpu platība - 13178.4 m2
Zemes gabala platība - 7044 m2
Būvju skaits - 1
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 23.10.2019
Laiks: 13:00
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā Nikolaja ielā 2, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 011 1718), kas sastāv no zemes vienības 7044 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1718) un būves (būves kadastra apzīmējums 0500 011 1718 001. Izsoles sākumcena EUR 120000, Izsoles solis - EUR 1000.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi nosacījumi
Izsoles sākums – 2019.gada 23.septembris, izsoles noslēgums – 2019.gada 23.oktobris plkst. 13:00.
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties divu nedēļu laikā.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 13.10.2019
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29835/29185_Novertejums_Nikolaja iela 2 Daugavpils.pdf
Novertejums_Nikolaja iela 2 Daugavpils.pdf
files/ads/29835/29185_Uzmerisanas_lieta_Nikolaja2.pdf
Uzmerisanas_lieta_Nikolaja2.pdf
files/ads/29835/29185_Noradijumi_Nikolaja 2_pirkuma_ligumi.pdf
Noradijumi_Nikolaja 2_pirkuma_ligumi.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 120 000,00 EUR