Pārdod
Vecumnieku novads, Skaistkalnes pagasts, "Ķikuļi"
Zemes gabala platība - Zeme netiek pārdota
1 900,00 EUR
Publicēts 11.09.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4080 502 0018
Būvju/telpu platība - 45.6 m2
Zemes gabala platība - Zeme netiek pārdota
Būvju skaits - 2
Cita objektu raksturojoša informācija
Būves atrodas uz privātīpašumā esošas zemes vienības ”Ķikuļi”, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4080 002 0539), kas neietilpst pārdodamā objekta sastāvā un pircējs neiegūst īpašuma tiesības uz zemi.


Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 09.10.2019
Laiks: 13:00
IZSOLE AR LEJUPEJOŠU SOLI
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar lejupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

"Ķikuļi", Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā (kadastra numurs 4080 502 0018), kas sastāv no divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 4080 002 0539 002 un 4080 002 0539 003). Izsoles sākumcena EUR 1900. Izsoles solis - EUR 50.

Izsoles sākums – 2019.gada 9.septembris, izsoles noslēgums – 2019.gada 9.oktobris plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 29.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 29.09.2019
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29829/29829_Kikuli_novertejums.pdf
Kikuli_novertejums.pdf
files/ads/29829/29829_Kikuli_pielikumi.pdf
Kikuli_pielikumi.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 1 900,00 EUR