Iznomā
Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Valsts mežs Vērgale
Zemes gabala platība - 1.92 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 25.09.2019.

Nomnieks: Izkapts Aivars

Līguma noslēgšanas datums: 18.09.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 17.09.2025

Zemes platība: 1,92


Publicēts lēmums 25.09.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Izkapts Aivars

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 109,49 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 17.09.2025.

Kontaktpersona: Ar cieņu,
Baiba Zūna
Zemes lietojuma speciāliste
Mobilais tālrunis +37129489366
E-pasts: lvm.lvb.zuna

Zemes platība: 1,92


109,49 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 10.09.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6496 001 0125
Zemes gabala platība - 1.92 ha
Maksimālais nomas termiņš - 10.09.2025
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
109,49 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
1.92 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64960030064.
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
1.92 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64960030064.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 109,49 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 17.09.2019