Iznomā
Rīga , Talejas iela 1 - 1.stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 26.09.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


25,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 01.01.1970
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 085 0130
Būvju/telpu platība - 17.1 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 9 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības/biroja telpas A kategorijas biroju ēkā Talejas ielā 1 ar kopējo platību 17,1 m², t.sk.
- telpu grupas 023, 1.stāva telpa Nr.115 - 8,7 m²;
- telpu grupas 023, 1.stāva telpa Nr.116 - 8,4 m².
Telpas ir apvienotas un tiek iznomātas kā vienots nomas objekts.

Ēkas 1.stāvā atrodas kafejnīca, aptieka, medicīnas centrs, tirdzniecības vietas.

Telpu plānu skatīt pievienotajā Pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (maksa norādīta bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) - 2,32 EUR/m² mēnesī;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) - 0,33 EUR/m² mēnesī;
3. Apdrošināšana 0,03 EUR/m² mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 26.09.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29719/29719_Tipveida līgums VNĪ īpašumi_fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi_fiz pers_2018.docx
files/ads/29719/29719_Tipveida līgums VNĪ īpašumi_jurid_pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi_jurid_pers_2018.docx
files/ads/29719/29719_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/29719/29719_Telpu plāns.jpg
Telpu plāns.jpg
files/ads/29719/29719_Telpu plāns_zoom.jpg
Telpu plāns_zoom.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Marika Greiža
tālr.: 26611914
e-pasts: vni.lvmarika.greiza


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 25,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 25.09.2019