Iznomā
Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Valsts mežs Vārme
Zemes gabala platība - 3.34 ha
186,73 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 14.08.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6296 001 0046
Zemes gabala platība - 3.34 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
186,73 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
3.34 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62960010069
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
3.34 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62960010069
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 186,73 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 21.08.2019