Iznomā
Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Valsts mežs Vārme
Zemes gabala platība - 3.34 ha
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 12.11.2019.

Nomnieks: Butāns Normunds

Līguma noslēgšanas datums: 07.11.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 06.11.2025

Zemes platība: 3.34


Publicēts lēmums 12.11.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Butāns Normunds

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 186,73 EUR gadā (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 06.11.2025.

Kontaktpersona: Ar cieņu,
Baiba Zūna
Zemes lietojuma speciāliste
Mobilais tālrunis +37129489366
E-pasts: lvm.lvb.zuna

Zemes platība: 3.34


186,73 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 14.08.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6296 001 0046
Zemes gabala platība - 3.34 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
186,73 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
3.34 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62960010069
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
3.34 ha izvietoti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62960010069
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Baiba Zūna
29489366
b.zuna@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 186,73 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 21.08.2019