Iznomā
Ogres novads, Ogre, Saulstaru iela 2/4 Komercplatību ēkas
Zemes gabala platība - 18569 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 05.09.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


Publicēts lēmums 05.09.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


Publicēts lēmums 05.09.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


2,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.08.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7401 005 1393
Būvju/telpu platība - 2213.4 m2
Zemes gabala platība - 18569 m2
Maksimālais nomas termiņš - 12 gadi
Stāvs: 1, 2, 3, 4, 5 no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Zeme 7401-005-1393 - kopēja platība 18569 m²;
Ēka (001) - Sanatorija 7401-003-0090-001 - 1631,80 m²;
Ēka (008) - Guļamkorpuss 7401-003-0090-008 - 269,10 m²;
Ēka (009) - Garāža 7401-003-0090-009 - 156,20 m²;
Ēka (002) - Saimniecības ēka 7401-003-0090-002 - 156,30 m²;
Inženierbūve (100) - Artēziskā aka 7401-005-1393-100;
Inženierbūve (101) - Lietus kanalizācija 7401-005-1393-101;
Inženierbūve (002) - Metāla sieta žogs metāla stabos ar metāla vārtiem 7401-005-1393-002;
Inženierbūve (003) - Ceļš, laukumi, ietves, kāpnes ar cieto segumu 7401-005-1393-003;
Inženierbūve (004) - Asfaltēts laukums 7401-005-1393-004 ;

Iespējams iznomāt īpašuma daļu (piemēram, tikai garāžas ar domājamo daļu no zemes gabala, uz kuras atrodas garāža).

Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Nomnieks veic kārtējos/kapitālos remontdarbus uz sava rēķina.

Pieejamas sekojošas komunikācijas: elektrība, ūdens un kanalizācija, kas šobrīd ir atslēgtas.
Iznomātājs nenodrošina Nomnieku ar apkuri.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā,
Nekustamā īpašuma nodoklis par būvēm un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi (izmaksas tiks precizētas pie Līguma slēgšanas).
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 05.09.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29471/20150306113417_Robežu_plāns.jpg
Robežu_plāns.jpg
files/ads/29471/20150306113417_Satelitbilde.jpg
Satelitbilde.jpg
files/ads/29471/20150306113743_Garaza_009.pdf
Garaza_009.pdf
files/ads/29471/20150306113744_Gulamkorpuss_008.pdf
Gulamkorpuss_008.pdf
files/ads/29471/20150306113744_Saimniecibas_002.pdf
Saimniecibas_002.pdf
files/ads/29471/20150306113744_Sanatorija_001.pdf
Sanatorija_001.pdf
files/ads/29471/26396_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/29471/29471_Nekustamā īpašuma tipveida līgums FM_2018.docx
Nekustamā īpašuma tipveida līgums FM_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Komercplatību ēkas
Cena
Cena - 2,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 04.09.2019