Iznomā
Raunas novads, Raunas pagasts, Druvas
Zemes gabala platība - 1.95 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 02.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


245,47 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 13.08.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4276 001 0002
Zemes gabala platība - 1.95 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
245,47 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1.95 ha platībā, kas izvietota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42760010002.
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Lāsma Apsīte
26575091
l.apsite@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 245,47 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 30.09.2019