Iznomā
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Valsts mežs Ružēni
Zemes gabala platība - 1,32
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 02.10.2019.

Nomnieks: Vectomēni Arto, SIA

Līguma noslēgšanas datums: 22.08.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 21.08.2025

Zemes platība: 1.32


Publicēts lēmums 02.10.2019.

Iznomāts

Kontaktpersona: Lāsma Apsīte, tel.26575091, e-pasts: lvm.lvl.apsite

Zemes platība: 1.32


54,44 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 13.08.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9454 001 0058
Zemes gabala platība - 1,32
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
54,44 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Lauksaimniecībā izmantojama zeme 1,32 ha platībā, kas izvietota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94540010058
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Lāsma Apsīte
26575091
l.apsite@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 54,44 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 20.08.2019