Iznomā
Valkas novads, Valka, Dzirnavas
Zemes gabala platība - 0.4382 ha
69,22 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 13.08.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9401 007 5108
Zemes gabala platība - 0.4382 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
69,22 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Zeme 0.4382 ha platībā, kas izvietota zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94010075108 un izmantojama piemājas saimniecības uzturēšanai.
Iznomāšanas nosacījumi
Par fiksētu maksu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
AS "Latvijas valsts meži"
Lāsma Apsīte
26575091
l.apsite@lvm.lv
Lietošanas mērķis
Citas zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 69,22 EUR (bez PVN)
Pieteikties līdz 19.09.2019