Iznomā
Rīga , Talejas iela 1 - Kafejnīcas/restorāna telpas ēkas 1.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
6,06 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 30.07.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 085 2143 001
Būvju/telpu platība - 709.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 8 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā plašas un gaišas telpas pusdienu restorāna pakalpojumu sniegšanai A kategorijas biroju ēkā Talejas ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 0100-085-2143 - 1.stāvā ar kopējo platību 709,9 m², t.sk. telpu grupas 023 pirmā stāva telpas Nr.77.-Nr.78., Nr.85., Nr.87.-Nr.97., Nr.114.

Telpās pilna iekšējā apdare, pieejama virtuves zona. Visas komunikācijas.
Ēkā izbūvēti vairāki ātrgaitas lifti, 1.stāvā, aptieka, medicīnas centrs, tirdzniecības vietas.

Nomas maksā iekļauta maksa par kustamo mantu, kas ir neatdalāma no Telpām. Kustamā manta uzskaitīta nomas līguma pielikumā.

Līguma darbības termiņš ir sākot ar līguma reģistrācijas brīdi Iznomātāja lietvedībā, bet ne ātrāk kā no 2019.gada 1.septembra un maksimālais nomas termiņš ir 6 gadi.

Nomas tiesību ieguvējam būs tiesības iegādāties kustamo mantu saskaņā ar pievienoto sarakstu.

Pilnīgu informāciju un nomas nosacījumus skatīt pievienotajā Nolikumā.
Telpu plānus skatīt pievienotajā Pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (maksa norādīta bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 2,94 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,33 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 29.08.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt VNĪ Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vaļņu ielā 28 (2.stāvs) līdz 2019.gada 28.augusta plkst.17.00.

Pretendentiem līdz 2019.gada 28.augustam (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā - AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts Nr.LV22UNLA0002200609436 – nodrošinājuma summa 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro) apmērā ar atzīmi ”Telpu nomas Talejas ielā 1, Rīgā, konkursa nodrošinājums”.

Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 29.augustā, pulksten 14:00, Vaļņu ielā 28, Rīgā, VNĪ biroja telpās Komisijas sēdē.

Konkursa rezultātus Komisija paziņo ne vēlāk kā 2019.gada 3.septembrī, tos paziņojot visiem Pretendentiem un publicējot VNĪ mājas lapā www.vni.lv.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29219/29219_Telpu plāns.JPG
Telpu plāns.JPG
files/ads/29219/29219_Telpu plāns_.JPG
Telpu plāns_.JPG
files/ads/29219/29219_NolikumsTalejas1_Riga.docx
NolikumsTalejas1_Riga.docx
files/ads/29219/29219_Atsavināmās kustamās mantas saraksts.odt
Atsavināmās kustamās mantas saraksts.odt
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Marika Greiža
tālr.: 26611914
e-pasts: vni.lvmarika.greiza

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Sabiedrības ēdināšanas telpas
Cena
Cena - 6,06 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 28.08.2019