Iznomā
Jūrmala, Edinburgas prospekts 75
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 03.10.2019.

Nomnieks: individuālais komersants “EZ Nami”, reģistrācijas numurs 40002184022

Līguma noslēgšanas datums: 03.10.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 21.07.2022

Ēkas kadastra apzīmējums: 1300 007 3806 001

Stāvs: 1

Telpu platība kopā m2: 15,91


Publicēts lēmums 03.10.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs:
individuālais komersants “EZ Nami”, reģistrācijas numurs 40002184022

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 83,05 EUR (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 5,00 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 21.07.2022.

Ēkas kadastra apzīmējums: 1300 007 3806 001

Stāvs: 1

Telpu platība kopā m2: 15,91


5,22 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.07.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 007 3806 001
Būvju/telpu platība - 15.91 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.07.2022.
Stāvs: 1 no 4
Cena - 5,22 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
83,05 EUR (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 19.07.2019
Laiks: 10:00
Pieteikumu (personīgi vai pa pastu) iesniegšana ne vēlāk kā līdz 2019. gada 19. jūlija plkst. 10.00 Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007, 4. stāvā.
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums rakstiskai neapdzīvojamo telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas izsolei. Neatvērt līdz 2019. gada 19. jūlija plkst. 10.00", kā arī norādot pretendenta nosaukumu un adresi.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Tiesu namu aģentūra"
Inese Spalle
67804753
inese.spalle@tna.lv
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 5,22 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 83,05 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 19.07.2019