Iznomā
Rēzekne, 18.novembra 41A, - Administratīvā ēka
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 25.07.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


1,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.07.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 2100 006 1403
Būvju/telpu platība - 2045.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1,2,3,4 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas telpas administratīvajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 2100 006 1403 001, brīvā iznomājamā platība līdz 2045,20 m².

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas).
1. NĪ apdrošināšana: 0,01 EUR/m²;
2. Nodokļi (ēka un zeme) : 0,05 EUR/m².Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.07.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29067/20161017125335_Donoru centrs_2.stāva plāns.jpg
Donoru centrs_2.stāva plāns.jpg
files/ads/29067/20161017125336_Donoru centrs_3.stāva plāns.jpg
Donoru centrs_3.stāva plāns.jpg
files/ads/29067/20161017125336_Donoru centrs_4.stāva plāns.jpg
Donoru centrs_4.stāva plāns.jpg
files/ads/29067/20180819233303_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/29067/20180819233303_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/29067/26397_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/29067/28074_Donoru centrs_1 stāva plāns.jpg
Donoru centrs_1 stāva plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: daiga.kodina@vni.
Lietošanas mērķis
Komercplatību ēkas
Cena
Cena - 1,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.07.2019