Iznomā
Liepāja, Kungu 2 - Biroju telpas ēkas 2. stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 08.08.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


4,30 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.07.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 033 0227
Būvju/telpu platība - 110.7 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas biroja telpas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 033 0227 001, 2. stāvā:
- telpu grupas 1700 033 0227 001 008 telpas Nr.5-7 - 76,4 m2;
- telpu grupas 1700 033 0227 001 009 telpu Nr.5 - 34,3 m2.

Telpu plānus skatīt pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) - 0,28 EUR/m² mēnesī;
- nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi - 0,02 EUR/m² mēnesī.

Telpas atrodas Liepājas pilsētas centrā (Kungu un Tirgoņu ielu krustojumā). Ēkas tiešā tuvumā atrodas dažāda veida sabiedriskā transporta pieturvietas (tramvaja, autobusa, mikroautobusa un taksometra), kā arī plaša spektra pilsētas infrastruktūra, pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas (tirdzniecības nams „Kurzeme”, restorāni „Pastnieka Māja” un „Barons Bumbieris”, Liepājas tūrisma informācijas centrs, viesnīca „Līva”, aptiekas, veikali u.c).
Telpās atrodas centralizētā pilsētas apkure ar termoregulātoriem uz radiatoriem un ugunsdrošības apsardzes sistēmas.
Ēkas sētā atrodas automašīnu stāvlaukums, kur nomnieki var nomāt stāvvietas.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 08.08.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29066/20180731163836_2 stava plans.jpg
2 stava plans.jpg
files/ads/29066/20180819230422_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/29066/20180819230422_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/29066/26389_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339842
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,30 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 07.08.2019