Iznomā
Daugavpils novads, Naujenes pagasts, C.Kraujas - Noliktavas ēkas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 11.07.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


0,15 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 13.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4474 506 0014
Būvju/telpu platība - 1591.1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - Līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 1 gads
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas ēkas un būves:
1. Noliktava 405,70 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 4474 006 0485 001)
2. Noliktava 352,10 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 4474 006 0485 002)
3. Noliktava 772,40 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 4474 006 0485 003)
4. Šķūnis 9,80 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 4474 006 0485 004)
5. Nojume 32,60 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 4474 006 0485 005)
6. Caurlaides ēka 18,50 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 4474 006 0485 006)

Ēkas atrodās uz citai personai piederošas zemes.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas tiks precizētas pie Līguma slēgšanas):
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 11.07.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/28664/20180803151344_Kadastra telpiskie dati.png
Kadastra telpiskie dati.png
files/ads/28664/20180819195914_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/28664/20180819195915_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/28664/26359_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Noliktavu ēkas
Cena
Cena - 0,15 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 10.07.2019