Iznomā
Daugavpils novads , Kalkūnes pagasts, Komunālā iela 100 C - Komercplatību ēkas
Zemes gabala platība - Nav nomas objekts
Rezultāti

Publicēts lēmums 11.07.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


0,10 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 13.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4460 004 0594
Būvju/telpu platība - 3654.40 m2
Zemes gabala platība - Nav nomas objekts
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā sekojošas ēkas:
1. Noliktava (4460 004 0594 005) 725,9 m²
2. Saimniecības ēka (4460 004 0594 006) 80,9 m²
3. Noliktava (4460 004 0594 007) 741,2 m²
4. Noliktava (4460 004 0594 008) 250,9 m²
5. Noliktava (4460 004 0594 009) 22,0 m²
6. Noliktava (4460 004 0594 010) 20,1 m²
7. Sūkņu māja (4460 004 0594 011) 16,9 m²
8. Saimniecības ēka (4460 004 0594 012) 137,9 m²
9. Mehāniskā darbnīca (4460 004 0594 017) 514,0 m²
10. Noliktava (4460 004 0594 023) 55,1 m²
11. Noliktava (4460 004 0594 024) 76,1 m²
12. Nojume ( 4460 004 0594 025) 75,1 m²
13. Saimniecības ēka (4460 004 0594 026) 23,4 m²
14. Ēka (bijusī melases sūkņu māja) (4460 004 0594 035) 134,9 m²
15. Sūkņu stacija (4460 004 0594 039) 31,9 m²
16. Nojume ( 4460 004 0594 040) 281,7 m²
17. Nojume ( 4460 004 0594 041) 42,8 m²
18. Noliktava ( 4460 004 0594 042) 24,2 m²
19. Nojume ( 4460 004 0594 043) 374,5 m²
20. Noliktava ( 4460 004 0594 044) 24,9 m²

Nomnieka pienākums ir noslēgt zemes vienības nomas līgumu ar tās īpašnieku (-iem), to rakstiski saskaņojot ar Iznomātāju.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas tiks precizētas pie Līguma slēgšanas):
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 11.07.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/28663/20170427171052_Komunālā iela 100C_kadastra_plāns.jpg
Komunālā iela 100C_kadastra_plāns.jpg
files/ads/28663/20180819195747_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/28663/20180819195747_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/28663/26358_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Komercplatību ēkas
Cena
Cena - 0,10 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 10.07.2019