Pārdod
Kokmateriālu izsole
Rezultāti

Publicēts lēmums 28.06.2019.

Nav pārdots.

Papildus informācija: Netika iesniegts neviens pieteikums.


36 260,00 EUR
Publicēts 12.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs -
Adrese: Ķeguma novads, Rembates pagasts,
Cita objektu raksturojoša informācija
Nosacīta cena, izsoles nodrošinājums un izsoles solis saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 27.06.2019
Laiks: 10:00
Izsole notiek Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, Rīgā, Ernestīnes ielā 34.
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Izsoles nodrošinājumu līdz 26.06.2019., ar pārskaitījumu iemaksāt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā, reģ.Nr. 90009225180, konta Nr.LV60TREL8100656005000, Valsts kesē, (kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Izsoles nodrošināms izsolei Nr.Izs-VAMOIC/2019-004". Izsoles solis: 500,00 EUR. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaukstāko cenu, rēķinu apmaksa 7 darba dienu laikā no izsoles dienas. Samaksai par kokmateriāliem ir atteicināma pievienotas vērtības nodokļa likuma 141.pantā noteiktā pievienotas vērtības nodokļa piemērošanas kārtība.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 27.06.2019 10:00
Dokumenti lejupielādei
files/ads/28627/28627_Līguma projekts.pdf
Līguma projekts.pdf
files/ads/28627/28627_Izsoles noteikumi.pdf
Izsoles noteikumi.pdf
files/ads/28627/28627_Pielikums Nr.2.pdf
Pielikums Nr.2.pdf
files/ads/28627/28627_Pielikums Nr.3.pdf
Pielikums Nr.3.pdf
files/ads/28627/28627_Pielikums Nr.4.pdf
Pielikums Nr.4.pdf
files/ads/28627/28627_Pieteikums dalībai.doc
Pieteikums dalībai.doc
Objekta apskates vieta un laiks
2019.gada 19.jūnija, plkst.9.00. "NBS Aviācijas bāze", Rembates pagastā, Ķeguma novadā. Pieteikšanas apskatei un sarakstu iesniegšana līdz 2019.gada 17.jūnijam, plkst.15.00. pie kontaktpersonas Normunds Ignatovs, tālrunis 25605906, e-pasts: vamoic.gov.lvnormunds.ignatovs
Kontakti
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Jeļena Gaidele
67300297
jelena.gaidele@vamoic.gov.lv
Cena
Cena - 36 260,00 EUR