Iznomā
Rīga , Kr. Valdemāra iela 17A - 1.stāva kafejnīcas telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
12,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.05.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0033
Būvju/telpu platība - 42.4 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 024
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības telpas ēkas 1. stāvā.
Telpu grupa 024, telpas Nr.1 - 4, ar kopējo platību 42,4 m².
Telpu plāns pievienots Publikācijas pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,57 EUR/m2;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,67 EUR/m2;
3. Apdrošināšana 0.02 EUR/m2.

Telpu grupas lietošanas veids: 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa, Telpu nosaukums: Kafejnīca.


Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 23.05.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/28222/20180227150356_Plāns_Kr.Valdemāra iela 17a, Rīga, t.gr.024.jpg
Plāns_Kr.Valdemāra iela 17a, Rīga, t.gr.024.jpg
files/ads/28222/20180810202545_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/28222/20180810202546_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/28222/26418_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 12,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 22.05.2019