Iznomā
Rīga, Merķeļa iela 11 - Iekšpagalma puse 2.stāvs
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,25 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.04.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 005 0028
Būvju/telpu platība - 141.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 5 gadi
Stāvs: 2 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju telpas ēkas 2.stāvā (brīvo telpu platības, izvietojumu un plānu skatīt Pielikumā). Telpas sliktā stāvoklī.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Apdrošināšana 0,02 EUR/m²;
2. Nodokļi (ēka un zeme) 1,13 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.04.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27920/20180813090320_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/27920/20180813090320_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/27920/26465_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/27920/26607_2 stavs_iekspagalms.png
2 stavs_iekspagalms.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,25 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.04.2019