Iznomā
Rīga, Kaļķu iela 11a - Pagraba/Noliktavas telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
20,00 EUR
Publicēts 12.04.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0117 001
Būvju/telpu platība - no 2.9 m2 Līdz 5.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: -1 no 5
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
20,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā pagraba/noliktavas telpas:

Būves kadastra apzīmējums: 0100 006 0117 001, telpu grupa 001, telpa Nr.70 , ar kopējo platību 2,9 m², un

Būves kadastra apzīmējums: 0100 006 0117 002, telpu grupa 901, daļu no telpas Nr.9, ar aptuveno platību 3 m².

Nosacītā nomas maksa - 20 EUR/par telpu/mēnesī/bez PVN.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā:
1. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,39 EUR/m²;
2. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.04.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27905/20171103124653_Telpa Nr.70_plāns.jpg
Telpa Nr.70_plāns.jpg
files/ads/27905/20171103125236_Daļa no telpas Nr.9_telpas plāns.jpg
Daļa no telpas Nr.9_telpas plāns.jpg
files/ads/27905/20180811213919_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/27905/20180811213920_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/27905/26457_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Pagrabs
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 20,00 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.04.2019