Iznomā
Rīga, Krišjāņa Barona iela 54/58 - Nojume atomašīnu novietošanai
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
80,00 EUR
Publicēts 12.04.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 029 0117 008
Būvju/telpu platība - 15.38 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
80,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā AUTOSTĀVVIETAS Nr.1 un Nr.3 ar nojumi, ar šlagbaumu slēgtā teritorijā, adresē Kr.Barona iela 54/58.

Vienas stāvvietas nomas maksa 80 EUR/m2/mēnesī + PVN.

Situācijas plānu/stāvvietu izvietojumu skatīt Publikācijas pielikumā.

NOMAS MAKSĀ IEKĻAUTS: nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa, Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) un apdrošināšana.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.04.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/27887/20180810111444_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27887/20180810111444_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/27887/25860_NOJUMES SITUACIJAS PLANS.png
NOJUMES SITUACIJAS PLANS.png
files/ads/27887/26431_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/27887/27204_NOJUMES PLANS. png.png
NOJUMES PLANS. png.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 80,00 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.04.2019