Iznomā
Rīga, Krišjāņa Barona iela 54/58, AUTOSTĀVVIETAS
Zemes gabala platība - ~0.0012
80,00 EUR
Publicēts 12.04.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 029 0117
Zemes gabala platība - ~0.0012
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā -
80,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā autostāvvietas, ar barjeru slēgtā teritorijā, Krišjāņa Barona ielā 54/58.

Kopā iznomāšanai piedāvātas 2 atsevišķas autostāvvietas, kas plānā apzīmētas ar Nr. 62, 64 - skatīt publikācijā pievienotajā teritorijas plānā.

Vienas autostāvvietas aptuvenā platība ir 12m² (2,4 x 5m).

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.04.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/27886/26872_Autostavvietu novietojuma plans.png
Autostavvietu novietojuma plans.png
files/ads/27886/27056_Autostāvvietas lietošanas noteikumi.pdf
Autostāvvietas lietošanas noteikumi.pdf
files/ads/27886/27203_Tipveida liguma Autostavvietam_2019.docx
Tipveida liguma Autostavvietam_2019.docx
files/ads/27886/27203_Pretendentu pieteikums_AUTOSTĀVVIETAI.doc
Pretendentu pieteikums_AUTOSTĀVVIETAI.doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas zemes
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 80,00 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.04.2019