Iznomā
Rīga, Smilšu iela 7 - Biroja telpas 5.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.04.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0003 001
Būvju/telpu platība - 405.6 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 5.stāvs un bēniņi no 5
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas ēkas mansardā, 5.stāvā, telpu grupa 007, telpas Nr.1-14, ar kopējo platību - 297,3 m² un biroja telpas ēkas bēniņos, kas faktiski ir tas pats 5. stāva līmenis, ar kopējo platību 108,3 m².

Iznomājas viss kopā. Ieeja no Meistaru ielas.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,62 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,29 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.04.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27874/20180810204544_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27874/20180810204544_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/27874/26440_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/27874/26811_5 stavs_Smilsu 7 .png
5 stavs_Smilsu 7 .png
files/ads/27874/26811_Benini_Smilsu 7_.png
Benini_Smilsu 7_.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina

Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.04.2019