Iznomā
Rīga, Meistaru iela 10 - 1. stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
15,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.04.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0102
Būvju/telpu platība - 59 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 1. stāva telpas, Mazās Smilšu ielas un Ķēniņu ielas stūris. Telpas Nr. 4-5, telpu grupa 001, ar kopējo platību 59 m².

Telpu grupas lietošanas veids: 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,83 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,39 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².

NOMNIEKAM tiks piemērota nomas maksas atlaide 50 % apmērā pirmo nomas mēnesi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.04.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27869/20180810202849_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27869/20180810202850_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/27869/26437_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/27869/27063_1 stavs_sturis .png
1 stavs_sturis .png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 15,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.04.2019