Iznomā
Rīga, Elizabetes 2 - Biroju telpas, dažādas platības
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
8,40 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 15.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0042 001
Būvju/telpu platība - 15.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2020.
Stāvs: 1, 2, 3, 4, 5 no 7
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomai pieejamas dažādu platību biroju telpas, aptuveni sākot no 15 m² un 30 - 60 m² vai vairāk, dažādos ēkas stāvos. Brīvā pieejamā platība līdz 1605 m².

Sev vēlamo platību skatieties publikācijas Pielikumā pievienotā attiecīgā stāva plānā, brīvās platības apzīmētas dzeltenā krāsā.

NOMAS MAKSĀ IEKĻAUTS (norādīts bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 2,58 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 2,42 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 28.03.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27570/20180809164421_Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi jurid_2018.docx
files/ads/27570/20180809164421_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27570/26475_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/27570/26608_1 stava plans .jpg
1 stava plans .jpg
files/ads/27570/26864_5 stava brivas platibas. png.png
5 stava brivas platibas. png.png
files/ads/27570/26930_3 stava brivas platibas.jpg
3 stava brivas platibas.jpg
files/ads/27570/27195_2 staba brivas platibas .png
2 staba brivas platibas .png
files/ads/27570/27570_4 stava brivas platibas.jpg
4 stava brivas platibas.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 8,40 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 27.03.2019