Iznomā
Rīga, Elizabetes 2 - Pagrabs/noliktavu telpas Nr.97, 98.
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 15.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0042 001
Būvju/telpu platība - no 10.4 m2 Līdz 21 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 008
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: Pagrabs no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā pagraba telpu Nr. 97, telpu grupa 008, platība 10,6 m².
Iznomā pagraba telpu Nr. 98, telpu grupa 008, platība 10,4 m².

Papildus nomas maksai jāmaksā (mēn/bez PVN) :
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 2,58 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 2,42 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 28.03.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27569/20180809165335_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/27569/20180809165335_Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi fiz pers_2018.docx
files/ads/27569/26802_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/27569/26866_pagraba telpas 97_98_ .png
pagraba telpas 97_98_ .png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Pagrabs
Cena
Cena - 1,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 27.03.2019