Iznomā
Rīga, Elizabetes iela 2, AUTOSTĀVVIETAS
Zemes gabala platība - 0.0015 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 29.03.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


90,00 EUR
Publicēts 15.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0042
Zemes gabala platība - 0.0015 ha
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2020.
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā -
90,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomājas vairākas Autostāvvietas Nr. 75, 80, 87, 105, 110, 134.

Autostāvvietu izvietojumu - skatīt Publikācijas pielikumā

Aptuvenā stāvvietas platība ~ 15 m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 28.03.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu ielā 28, Rīgā
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27568/25469_Autostavvietu izvietojuma plans.png
Autostavvietu izvietojuma plans.png
files/ads/27568/27197_Tipveida liguma Autostavvietam_2019.docx
Tipveida liguma Autostavvietam_2019.docx
files/ads/27568/27197_Pretendentu pieteikums_AUTOSTĀVVIETAI.doc
Pretendentu pieteikums_AUTOSTĀVVIETAI.doc
files/ads/27568/27405_Stavvietas Nr 105_110_134.jpg
Stavvietas Nr 105_110_134.jpg
files/ads/27568/27405_Stavvietas Nr_75_80_87.png
Stavvietas Nr_75_80_87.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Zemes bez apbūves tiesībām
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 90,00 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 27.03.2019